© 2023 Asociația Codex

Legislatia Romana

Pachetul de Legi, hotarari de Guvern, Ordine ANSVSA 

ORDIN nr. 35 din 10 august 2011 privind aprobarea Condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2011

Ordin nr. 10 din 18/02/2008 (Ordin 10/2008) privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitara veterinara a carnii proaspete si marcarea produselor de origine animala destinate consumului uman

LEGE Nr. 458 Republicată*)  din 8 iulie 2002  privind calitatea apei potabile 

LEGE Nr. 150 Republicată * din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 959 din 29 noiembrie 2006 *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 412/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 27 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea prevenirii, legea nr. 270/2017. Legea preventiei Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1037 din 28 decembrie 2017 

HOTĂRÂRE nr. 984 din 25 august 2005 (*actualizată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor ce produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.

Aveți atașate pentru a putea fi descărcate și utilizate toate tipurile de cereri solicitate pentru autorizare/înregistrare de către autoritățile veterinare - DSVSA în cazul în care doriți să desfășurați activități de producție alimente